Mentorstvo

Mi smatramo mentorsvo kao najefikasniji odnos u prenosu znanja. Strukturirani proces mentorsva počinje mapiranjem kompetencija koje treba razviti tokom procesa mentorsva, a zatim se nastavlja povezivanjem mentora sa mentijem, koji ima potrebno znanje i može preneti to znanje mentiju. Proces mentorsva uključuje dugoročan, usmeren na rezultate, poslovni odnos.

ŠTA NUDIMO:
  • Radionice mentorsva
  • Materijal koji podržava program mentorsva
  • Podršku u sprovođenju određenih delova projekta u okviru programa mentorsva
Program:
  • 1-na-1 Mentorstvo
  • Mentorstvo tima na projektu
  • Mentorstvo kompanije
  • Uspostavljanje procesa mentorsva u organizacijia

(c) 2024 Simplify. Sva prava zadržana  | FAQ | Politika Privatnosti | Uslovi Poslovanja

Find anything...